Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor
Bugarska delegacija u posjeti Opštini Kotor

Bugarska delegacija u posjeti Opštini Kotor

23.10.14.

Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović sa saradnicima, danas je primila bugarsku delegaciju. Delegaciju su činili gradonačelnici i predstavnici bugarskih opština, kao i članovi Fondacije ljudskih resursa i Nacionalne organizacije društvenih usluga Bugarske.
Predsjednica Ćatović je upoznala goste sa kulturno-istorijskim znamenjem grada Kotora, društvenim prilikama, ekonomsko-privrednim djelatnostima, izbornim sistemom i načinom upravljanja. Ćatović je predstavila prisutnima bogatu međunarodnu saradnju Opštine Kotor, kao i pobratimske veza sa gradovima širom svijeta, pa i sa bugarskim Nesebarom. Bilo je riječi i o budžetskoj stabilnosti Opštine Kotor, kao i o glavnim izvorima finansiranja. Jedna od tema na sastanku posvećena je i kulturno-umjetničkim dešavanjima, koje se tradicionalno održavaju tokom godine. G-đa Ćatović je posebno istakla značaj razvoja turizma, kao najznačajnije privredne grane, s obzirom da Kotor posjeti oko 600 hiljada turista godišnje, a u kotorsku luku uplovi približno 320 kruzera.
Potpredsjednik Opštine Branko Nedović je govorio o naporima lokalne uprave na uspostavljanju infrastrukturnih uslova za razvoj opštine, kao što je sistem otpadnih voda. Takođe je spomenuo multietnički i multikonfesioni sklad u Kotoru, koji je na zavidnom nivou.
Gosti su naročito bili zainteresovani za turistički potencijal grada, obrazovni sistem i socijalna pitanja. Oni su predstavili karakteristike svojih opština i izrazili spremnost za saradnju na brojnim poljima.

Zahvalnica Opštini Kotor

Zahvalnica Opštini Kotor

16.10.14.

Gradsko vijeće Grada Županja  - Hrvatska,  je donijelo Odluku o dodjeli zahvalnice  Opštini Kotor za pruženu pomoć, usled poplava kojim je grad bio pogođen.

Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva

15.10.14.

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 14.10.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih I nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Kotor i istu uputila na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 15.10.2014.g. i trajaće do zaključno sa 29.10.2014.g.
Primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti putem e-maila Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet I finansije: prihodi@opstinakotor.com ili pisanim putem preko Građanskog biroa.
Prilog: Odluka o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Kotor

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine

15.10.14.

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine Kotor će se održati 15. 10. 2014. godine (srijeda) sa početkom u 19,00 časova.

Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

14.10.14.

U Strazburu se od 14. do 16. oktobra održava 27. sjednica Kongresa lokalnih I regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Sjednici Kongresa prisustvuje članica Delegacije Crne Gore u Kongresu, g-dja Marija Ćatovic, predsjednica Opštine Kotor.

Na samom početku 27. sjednice izabran je novi predsjednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope - Žan Klod Frekon, član francuske delegacije u Kongresu, koji će tu dužnost obavljati naredne dvije godine.

U okviru 27. sjednice, članovi Kongresa će razmatrati izvještaje o lokalnim izborima u Holandiji, Ukrajini i Gruziji. Na dnevnom redu je i nekoliko tematskih debata, kao što su debata o "dovoljnim izvorima prihoda" lokalnih vlasti, međuregionalnoj saradnji, ulozi medija u izgradnji participativne demokratije, promociji jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom, promociji različitosti kroz međukulturni dijalog i strategije komunikacije.

Seminar “Više nivoa upravlajnja”

Seminar “Više nivoa upravlajnja”

10.10.14.

U okviru ADRIGOV projekta koji se finansira iz IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje, a u saradnji sa SDA Bocconi Univerzitetom, održan je trening na temu “Više nivoa upravljanja” (“Multi-level Governance”) za službenike Opštine Kotor 9 i 10. oktobra.

Riječ je o drugom po redu seminaru namijenjenom zaposlenima , koji se organizuje u okviru ADRIGOV projekta. Prvi seminar se održao u Kotoru 9. i 10. juna na temu “Ljudska prava”, a četiri polaznika ovog seminara boraviće u Veneciji u novembru tekuće godine, gdje će učestvovati na završnoj konferenciji.

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine Kotor

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine Kotor

10.10.14.

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine Kotor će se održati 14. 10. (utorak) 2014. godine sa početkom u 09,00 časova.

Open Days/ Otvoreni dani 2014

Open Days/ Otvoreni dani 2014

7.10.14.

Opština Kotor učestvuje na manifestaciji Open Days/ Otvoreni dani 2014, koja se od 6. do 9. oktobra održava u Briselu i okuplja više od 6.000 predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti iz čitave Evrope.

U okviru ove manifestacije odvija se veliki broj radionica posvećenih temama od interesa za evropske lokalne i regionalne vlasti.

Zajedno sa još 14 partnera iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Srbije i Bosne i Herecegovine, Zajednica Opština Crne Gore i Opština Kotor bili su partneri I koorganizatori radionice sa temom “Strategija EU za Jadransko-jonski region – uloga regiona u njenoj implementaciji”.

Strategija EU za Jadransko-jonski region počiva na podsticanju “plavog rasta” tj. razvoju pomorske ekonomije te saobraćajnih i energetskih veza, zaštiti životne sredine i razvoju održivog turizma. Makroregionalni pristup je novi oblik saradnje između susjednih regiona u EU i izvan nje, kako bi se bolje iskoristili postojeći instrumenti evropskih fondova, odnosno kako bi se sinergijom različitih instrumenata i politika za isti novac postigla veća dodatna vrijednost.

U okviru ove radionice predstavljena su, i o njima se diskutovalo, četiri osnovna stuba Strategije: plavi rast, povezivanje regiona, zaštita životne sredine i održivi turizam.

Na panelu “Plavi rast”, o prekograničnoj I transnacionalnoj saradnji Opštine Kotor u svijetlu podsticanja razvoja integrisane pomorske politike u Jadransko-jonskom basenu govorila je Jelena Stjepčević, koordinator za međunarodne odnose Opštine Kotor.

Izložba „Djelo za sjećanje“

Izložba „Djelo za sjećanje“

7.10.14.

U dvorani crkve Svetog Pavla 6.oktobra svečano je otvorena izložba „Djelo za sjećanje“ autora Janisa Kunelisa. Izložbu je pripremio kustos Ludoviko Pratesi, a organizatori su Narodni Univerzitet Trst u saradnji sa Ambasadom Italije u Podgorici, Zajednicom Italijana Crne Gore i Opština Kotor, uz finasijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Italije. Kunelis je italijanski umjetnik, grčkog porijeka, a jedan je od osnivača pokreta Arte Povera, značajnog umjetničkog pravca iz 70-ih godina 20.vijeka.

Izložbu je otvorio ambasador Italije u Crnoj Gori Vinćenco Del Monako, istakavši da sama postavka nosi važnu poruku za budućnost Mediterana kao regiona u EU i da promoviše ideju produbljivanja veza između Italije i Kotora.
Potpredsjednik Opštine Branko Nedović je u ime Opštine Kotor pozdravio prisutne:
„U predivnom ambijentu crkve Svetog Pavla imaćemo priliku da pogledamo izložbu svjetski poznatog umjetnika grčkog porijekla Janisa Kunelisa. Ova instalacija, prvi put postavljena na Bijenelu u Veneciji 1993, naglašava ideju putovanja morem kao elementa neophodnog za zajedništvo među narodima. Instalacija antičkih jedara koja su koristili mornari sa Mediterana, evocira ideju putovanja morem i spremnost za slogu svih nacionalnih zajednica, neraskidivo povezanih obalama Jadranskog mora“- rekao je Nedović.

Čestitka za Kurban Bajram

Čestitka za Kurban Bajram

3.10.14.

Svim vjernicima Islamske vjeroispovjesti u Boki Kotorskoj i Budvi srdačno čestitam Kurban Bajram i želim da ga provedu sretno sa porodicom i prijateljima u dobrom zdravlju i iskrenoj radosti zbog ljubavi, dobročinstva, praštanja, pomirenja i požrtvovanosti za druge, zbog doprinosa daljem jačanju duha zajedništva uzajamne ljubavi i sloge, skladnom multietničkom i multikonfesionalnom životu na prostorima Boke i čitave Crne Gore.
Primite moje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama, jednog od najvećih islamskih praznika, sa željom da ga provedete u veseloj i radosnoj atmosferi vjerskog i porodičnog zajedništva, u miru i blagostanju.

Predsjednik,
Nikola Bukilica