Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Dokumenta

Donesene odluke Predsjednika

Mišljenje Predsjednika na nacrt Odluke o uvođenju javnog prevoza na moru u Kotorskom zalivu (PDF - 1.121 MB)
Tekst Odluke o naknadi koja se plaća pri obilasku tvrđave "San Đovani" (kotorske tvrđave) (PDF - 0.742 MB)
Mišljenje Predsjednika na tekst Odluke o naknadi koja se plaća pri obilasku tvrđave "San Đovani" (kotorske tvrđave) (PDF - 0.852 MB)
Rješenje o obrazovanju i imenovanju predsjednika i članova Savjeta za Lokalni plan akcije za djecu (PDF - 0.350 MB)
Rješenje o izmjeni Rješenja o obrazovanju i imenovanju predsjednika i članova Savjeta za Lokalni plan akcije za djecu (PDF - 3.061 MB)
Pravilnik o radnom vremenu i redu u službenim prostorijama organa lokalne uprave Opštine Kotor (PDF - 0.758 MB)
Rješenje o obrazovanju i imenovanju predsjednice i članova Savjeta za realizaciju Lokalnog plana akcije za postizanje rodne ravnopravnosti muškaraca i žena (PDF - 0.291 MB)
Rješenje o imenovanju predjsednika i članova Opštinske komisije za sport (PDF - 0.404 MB)
Nalog o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Kotor Jovu Suđiću (PDF - 0.369 MB)
Nalog o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Kotor Branku Nedoviću (PDF - 0.349 MB)
Nalog o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Kotor Tvrtku Crepulji (PDF - 0.328 MB)
Rješenje o imenovanju komisije za poslovni prostor (PDF - 0.359 MB)
Rješenje o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Kotor Tvrtku Crepulji (PDF - 0.415 MB)
Rješenje o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Kotor Branku Nedoviću (PDF - 0.425 MB)
Rješenje o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Kotor Jovu Suđiću (PDF - 0.421 MB)
Predlog odluke o budžetu Opštine Kotor za 2015 godinu (PDF - 0.091 MB)
Odluka o utvrđivanju Nacrta budžeta Opštine Kotor za 2015 godinu (PDF - 0.194 MB)
Cjenovnik o utvrđivanju visine zakupnine poslovnih prostorija Opštine Kotor (PDF - 0.644 MB)
Rješenje o imenovanju Predsjednika i članova Savjeta za kulturu Opštine Kotor (PDF - 0.561 MB)
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Predsjednika i članova Savjeta za kulturu Opštine Kotor (PDF - 0.181 MB)
Rješenje o formiranju Stručnog savjeta za ocjenu kvaliteta izrade i praćenje postupka izrade Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor (PDF - 0.350 MB)
Rješenje o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Branku Nedoviću (PDF - 0.095 MB)
Rješenje o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Jovu Suđiću (PDF - 0.113 MB)
Rješenje o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Tvrtku Crepulji (PDF - 0.101 MB)
Rješenje o obrazovanju i imenovanju predsjednika i članova savjeta za Lokalni plan akcije za djecu (PDF - 0.218 MB)
Naredba o zabrani loženja vatre na otvorenim i javnim površinama na teritoriji Opštine Kotor (PDF - 0.427 MB)
Rješenje o imenovanju lokalnog Savjeta za mlade (PDF - 0.213 MB)
Rješenje o obrazovanju radne grupe za izradu višegodišnjeg investicionog plana Opštine Kotor za period 2013-2017 (PDF - 0.090 MB)
Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije (PDF - 0.764 MB)
IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR ZA 2011. GODINU (PDF - 0.682 MB)
IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR ZA 2012. GODINU (PDF - 0.800 MB)
IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR ZA 2013 GODINU (PDF - 1.076 MB)
IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR ZA 2014 GODINU (PDF - 1.431 MB)
Rješenje o formiranju stručnog radnog tima za ocjenu i davanje primjedbi na studiju zaštite kulturnih dobara (PDF - 0.550 MB)
15.07.2015
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora (PDF - 0.265 MB)
Odluka o utvrđivanju Nacrta budžeta Opštine Kotor za 2016.godinu (PDF - 0.772 MB)
Odluka o maksimalnom broju studenata 2015/2016 (PDF - 0.583 MB)
Odluka o izmijenama i dopunama Odluke o radnom vremenu (PDF - 0.523 MB)
Vodič za pristup informacijama u organima lokalne uprave opštine Kotor (PDF - 3.686 MB)
Povelja unutrašnje revizije (PDF - 2.143 MB)
Odluka povodom produženog radnog vremena ugostiteljskih objekata (PDF - 0.360 MB)
Odluka o izmjeni odluke broj 0101-18566 (PDF - 0.301 MB)
IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR ZA 2015. GODINU (PDF - 2.049 MB)
Rješenje o izmjeni Rješenja o obrazovanju i imenovanju predsjednika i članova Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom broj 0101-6220 od 06. 05. 2016. godine (PDF - 0.347 MB)
Rješenje o formiranju i imenovanju predsjednika i članova Komsiije za rješavanje problematike saobraćaja na teritoriji opštine Kotor (PDF - 0.390 MB)
Odluka za produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte za 21.05.2016.godine - Dan nezavisnosti (PDF - 0.287 MB)
Pravilnik o sprovodjenju postupka javne nabavke neposrednim sporazumom (PDF - 0.717 MB)
Uputstvo o radu trezora Opstine Kotor (PDF - 0.550 MB)
Odluka za produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte za 25.06.2016.godine (PDF - 0.090 MB)
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova savjeta direkcije za uređenje i izgradnju Kotora (PDF - 0.302 MB)
Rjesenje glavnog administratora shodno zakonu o primjeni sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore (PDF - 0.484 MB)
Rjesenje predsjednika shodno zakonu o primjeni sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore (PDF - 0.708 MB)
Odluka o produzenju radnog vremena - 28.07.2016 (PDF - 0.341 MB)
17.08.2016 - Odluka o radnom vremenu (PDF - 0.533 MB)
Odluka o utvrđivanju Nacrta Budžeta opštine Kotor za 2017. godinu (PDF - 0.310 MB)
Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu (PDF - 0.373 MB)
Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2016. godinu (PDF - 0.334 MB)
Program Javne Rasprave 6.12.2016 (PDF - 0.349 MB)
Odluka o utvrđivanju izvještaja o stanju uređenja prostora Opštine Kotor za 2016 godinu (PDF - 0.654 MB)
Odluka o utvrđivanju nacrta programa rada direkcije za uređenje i izgranju kotora za 2017 godinu (PDF - 0.531 MB)
Odluka povodom produženog radnog vremena ugostiteljskih objekata 2017 (PDF - 0.177 MB)
Rješenje o određivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača (PDF - 0.351 MB)
Odluka - produženo radno vrijeme 11.02.2017 i 14.02.2017 (PDF - 0.359 MB)
Rješenje o formiranju komisije za praćenje i realizaciju Urbanističkog projekta Starog grada Kotor (PDF - 0.302 MB)