Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Dokumenta

Procjena uticaja projekata - obavještenja

05.02.2014. (PDF - 0.022 MB)
Obavještenje o prijemu zahtjeva za odlučivanje i potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije KO14 Radanovići, i javnom uvidu u dokumentaciju. Nosilac projekta: Društvo za telekomunikacije ˝MTEL˝ d.o.o.
10.03.2014 (PDF - 0.025 MB)
OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT BAZNE STANICE ˝KO14 RADANOVIĆI˝, I JAVNOM UVIDU U DOKUMENTACIJU Nosilac projekta: Društvo za telekomunikacije MTEL d.o.o. Podgorica
18.03.2014. (PDF - 0.025 MB)
OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA DAVANJE SAGLASNSOTI NA ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE KO16 TUNEL KRIVOŠIJE, I JAVNOM UVIDU U DOKUMENTACIJU Nosilac projekta: Društvo za telekomunikacije ˝MTEL˝ d.o.o.
19.05.2014. (PDF - 0.022 MB)
Obavještenje da je „W&R DINAMIC COMPANY“ d.o.o. iz Kotora, Radanovići bb, podnijelo Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu eksploatacije i prerade građevinskog kamena ležišta »Krivošije donje« ( I faza), Opština Kotor,