Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Dokumenta

Procjena uticaja projekata - rješenja

23.01.2014. (PDF - 0.023 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Društvu za telekomunikacije ˝MTEL˝d.o.o. iz Podgorice donijeto Rješenje broj: UP 0501-2/14-4 od 21.01.2014.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ˝KO08 Hotel Kataro˝, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli 123 K.O. Kotor II, Opština Kotor.
24.02.2014. (PDF - 0.023 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Društvu za telekomunikacije ˝MTEL˝ D.O.O. iz Podgorice donijeto Rješenje, broj: UP 0501-122/14-5 od 21.02.2014.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije ˝KO16 Tunel Krivošije˝, čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele 1172 K.O. Ledenice Gornje, opština Kotor.
25.02.2014. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Zoranu Krgoviću iz Kotora donijeto Rješenje, broj: UP 0501-123/14-5 od 25.02.2014.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat poslovno-komercijalnog objekta namjenjenog za salon namještaja (I faza), čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele br. 704, i kat parc. 702 i 703 UP 78, K.O. Dub, Opština Kotor.
17.03.2014. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Slavku Piperu iz Kotora donijeto Rješenje, broj: UP 0501-204/14-5 od 17.03.2014.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat poslovno-komercijalnog objekta izložbeno prodajnog karaktera, čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele 375 i 374 K.O. Sutvara (dio UP 629-PODZONA F1, FAZA I), Kotor.
11.04.2014. (PDF - 0.024 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Društvu za telekomunikacije Mtel d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj 0501- 1678/14-9 od 11.04.2014. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za radio-baznu stanicu mobilne telefonije „KO08 Hotel Kataro“ na životnu sredinu, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli 123 K.O. Kotor II, Opština Kotor. Za potrebe nosioca projekta Elaborat je uradio Elektrotehnički fakultet Podgorica – Univerzitet Crne Gore.
11.04.2014. (PDF - 0.024 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Društvu za telekomunikacije Mtel d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj UP - 0501- 216/14-8 od 11.04.2014. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za radio-baznu stanicu mobilne telefonije ˝KO14 Radanovići˝, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli 1397 K.O. Pobrđe, opština Kotor. Za potrebe nosioca projekta Elaborat je uradio Elektrotehnički fakultet Podgorica – Univerzitet Crne Gore.
08.05.2014. (PDF - 0.024 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Društvu za telekomunikacije Mtel d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj UP - 0501- 279/14-8 od 08.05.2014. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za radio-baznu stanicu mobilne telefonije ˝KO16 Tunel Krivošije˝, čija se realizacija planira na dijelovima katastarskih parcela 1172 i 2058 K.O. Ledenice Gornje, opština Kotor. Za potrebe nosioca projekta Elaborat je uradio Elektrotehnički fakultet Podgorica – Univerzitet Crne Gore
23.05.2014. (PDF - 0.025 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću MS Star doo iz Kotora donijeto Rješenje, broj: UP 0501-607/14-3 od 23.05.2014.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za objekat autoperionice, čija se realizacija planira na katastarskim parcelama broj 396, 397, 399 i 400 KO Škaljari 1, Opština Kotor.
11.06.2014. (PDF - 0.053 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću SARAMI doo iz Budve donijeto Rješenje, broj: UP 0501-762/14-4 od 09.06.2014.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za radionicu za izradu pokretnih tendi, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli br. 411/5 K.O. Lastva Grbaljska,Opština Kotor.
24.07.2014. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Marić Draganu iz Tivta donijeto Rješenje, broj: UP 0501-1223/14-4 od 23.07.2014. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za objekat farme suprasne nazimnice – krmače i tovljenici, čija se realizacija planira na kat. parc. 1242 KO Nalježići, Opština Kotor.
27.08.2014. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću Rich children doo iz Kotora donijeto Rješenje, broj: UP 0501-1357/14-4 od 27.08.2014.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za objekat autoservisa sa autoperionicom, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 3 KO Prijeradi, Opština Kotor.
05.01.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću Monte Marine Yachting iz Kotora, donijeto Rješenje broj: UP 0501-22155/14-5 od 05.01.2015.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena na životnu sredinu za objekat za proizvodnju plovila, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli 74 K.O. Privredna zona, opština Kotor.
19.01.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Domu starih ˝Grabovac˝ iz Risna, donijeto Rješenje, broj: UP/I 0501-2210/14-4 od 19.01.2015. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju G objekta Doma starih ˝Grabovac˝, čija se realizacija planira na kat. parc. 695 K.O. Risan I, Opština Kotor.
16.03.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Mršulja Nikši i Jovici iz Kotora, donijeto Rješenje, broj: UP/I 0501-334/14-4 od 16.03.2015. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za postavljanje montažnog privremenog poslovnog objekta - auto servis i perionica sa vulkanizerskom uslugom, čija se realizacija planira na kat. parc. 23/06 K.O. Privredna zona, Opština Kotor.
30.03.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću ˝Mibost Joketić˝ iz Kotora, donijeto Rješenje, broj: UP/I 0501-428/15-5 od 30.03.2015. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela, čija se realizacija planira na kat. parc. 1165 K.O. Dobrota, Opština Kotor.
21.04.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću ˝Prento yacht assistant˝ iz Tivta, donijeto Rješenje, broj: UP/I 0501-590/15-4 od 21.04.2015.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za poslovni objekat – radionička hala, čija se realizacija planira na kat. parc. 337 i 339 K.O. Sutvara, Opština Kotor.
22.04.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću ˝Euro-casa˝ doo iz Podgorice donijeto Rješenje, broj: UP/I 0501-583/15-5 od 22.04.2015.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu za projekat poslovno-komercijalnog objekta namjenjenog za salon namještaja, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli 323 K.O. Sutvara, opština Kotor.
05.05.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću ˝ISO BUILDING˝ doo iz Budve donijeto Rješenje, broj: UP/I 0501-637/15-5 od 05.05.2015.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje montažne hale za skladište sa prodajom, čija se realizacija planira na katastarskim parcelama 502-511 K.O. Kubasi, opština Kotor.
29.05.2015. (PDF - 0.031 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora donijeto Rješenje, broj: UP 0501-834/15-4 od 28.05.2015.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje vodovodnog sistema, čija se realizacija planira na području KO Glavatičići, Lješevići, Vranovići i Pobrđe, opština Kotor.
29.05.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora donijeto Rješenje, broj: UP 0501-835/15-4 od 28.05.2015.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje primarnog kanalizacionog sistema za područje Bigove, čija se realizacija planira na području kat. opštine Glavatičići.
29.05.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Direkciji za ureñenje i izgradnju Kotora donijeto Rješenje, broj: UP 0501-836/15-4 od 28.05.2015.godine, kojim se utvrñuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje pristupne saobraćajnice, čija se realizacija planira na području KO Glavatičići, opština Kotor.
30.07.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću ˝A servis˝ doo iz Bara, donijeto Rješenje, broj: UP 0501-1582/15-5 od 30.07.2015.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat poslovno-trgovačkog objekta, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli 289 K.O. Sutvara, opština Kotor.
13.10.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnostda je preduzeću ˝Jokić Kimont˝ doo iz Kotora donijeto Rješenje, broj: UP/I 0501-1987/15-3 od 12.10.2015.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu za projekat kamenorezačke radionice, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli 691 I 692 K.O.Vranovići, opština Kotor.
26.10.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Perović Davoru donijeto Rješenje, broj 0501-2051/15-5 od 26.10.2015. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za privremeni poslovni objekat - namjene servisiranje teretnih i putničkih vozila i građevinskih mašina, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 244/9 KO Sutvara, Opština Kotor.
09.11.2015. (PDF - 0.025 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću ’’Marmi Jović’’d.o.o. Tivat donijeto Rješenje, broj 0501-2112/15-3 od 09.11.2015. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat kamenorezačke radionice, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 22/1 KO Vranovići, Opština Kotor.
12.11.2015. (PDF - 0.037 MB)
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeću ’’SELF CAR WASH’’ d.o.o. Kotor donijeto Rješenje, broj 0501-2051/15-4 od 12.11.2015. godine kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za prostor za pranje automobila-autoperionica u okviru postojećeg objekta garaže, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 218 i 212 KO Vranovići, Opština Kotor.