Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Pitajte Opštinu

Šta je potrebno da se dvoje državljana BiH vjenčaju u Kotoru? Koji dokumneti i kako se zakazuje vjenčanje? Jesu li potrebni svjedoci? Je li potreban sudski tumač i prevođenje dokumenata?

Šta je potrebno da se dvoje državljana BiH vjenčaju u Kotoru? Koji dokumneti i kako se zakazuje vjenčanje? Jesu li potrebni svjedoci? Je li potreban sudski tumač i prevođenje dokumenata?

Poštovani,
za sklapanje braka stranih državljana potrebno je:
- izvod iz knjige rođenih
uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija pasoša
uvjerenje o slobondnom bračnom stanju (najmanje 8 dana prije termina za sklapanje braka potrebno je da mladenci dođu u prostoriju matične službe radi uzimanja izjave za zapisnik i dogovora oko termina i mjesta vjenčanja i sa sobom ponesu lične karte ili ovjerene kopije za dva svjedoka koji će biti prisutni na dan vjenčanja)
Za sve potrebne informacije možete nazvati na broj telefona: 032-325-895.
Da li se može podnijeti zahtjev za legalizaciju objekta i kome?

Da li se može podnijeti zahtjev za legalizaciju objekta i kome?

Zahtjev za legalizaciju objekata se može podnijeti nakon usvajanja Zakona o legalizaciji neformalnih objekata koji je u skupštinskoj proceduri a kojim će biti regulisani sva prava i obaveze investitora u smislu legalizacije neformalnih objekata.

Gdje se može saznati nešto više u vezi sa Zakonom o legalizaciji objekata na teritoriji Opštine Kotor.

Gdje se može saznati nešto više u vezi sa Zakonom o legalizaciji objekata na teritoriji Opštine Kotor.

Zakon o legalizaciji neformalnih objekata nalazi se na sajtu Vlade Crne Gore kao utvrđeni nacrt istog.

Interesuje me sta je potrebno za legalizaciju bazena od dokumenata i koliko kosta ?

Interesuje me sta je potrebno za legalizaciju bazena od dokumenata i koliko kosta ?

- Termin legalizacije nije predviđen Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata
- Nakon usvajanja Zakona o legalizaciji neformalnih objekata, isti će regulisati način legalizacije objekata.
- Za izgradnju bazena potrebno je dobiti urbanističko tehničke uslove za uređenje terena, s tim da osnovni objekat ima građevinsku dozvolu.
Koji dokumenti su potrebni za stranog državljanina da se moze vjenčati u općini Kotor

Koji dokumenti su potrebni za stranog državljanina da se moze vjenčati u općini Kotor

Za  sklapanje braka stranih državljana u opštini Kotor potrebna je sledeća dokumentacija:
-IZVOD IZ REGISTRA ROĐENIH;
-UVJERENJE IZ REGISTRA DRŽAVLJANA (Državljanstvo) ILI OVJERENA KOPIJA PASOŠA;
-UVJERENJE O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU;
-ZA FRANCUSKE DRŽAVLJANE POTVRDA O BRAČNOJ SPOSOBNOSTI;
Prilikom svih dogovora i na sam dan sklapanja braka obavezno je obezbijedit prevodioca-ovlašćenog sudskog tumača; Za dokumentaciju na stranom jeziku priložiti ovjerne prevode od strane ovlaštenog sudskog tumača
-Dokumentacija ne smije bit starija od 30 dana

Molim vas da mi odgovorite da li je po detaljnom urbanstickom planu u Zagori pacela 619 dozvoljena gradnja

Molim vas da mi odgovorite da li je po detaljnom urbanstickom planu u Zagori pacela 619 dozvoljena gradnja

Za područje Zagore još ne postoji Detaljni urbanistički plan, te s toga nije moguće dobiti građevinsku dozvolu, osim za rekonstrukciju postojećeg objekta.
Donijeta je Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana Nerin, ali se za isti vrši izbor najboljeg ponuđača na osnovu javnog poziva, te izrada još nije započela.
Molim Vas da mi odgovorite kolika je dozvoljena max. gradnja objekta na parceli br. 471/2 KO Risan 2 i kolike su obaveze prema opstini i drzavi − komunalije i renta?

Molim Vas da mi odgovorite kolika je dozvoljena max. gradnja objekta na parceli br. 471/2 KO Risan 2 i kolike su obaveze prema opstini i drzavi − komunalije i renta?

Poštovana,
Potrebno je da se ovom Sekretarijatu obratite zahtjevom za urbanističko tehničke uslove za navedenu parcelu. Pitanjem za obračun komunalije potrebno je obratiti se nadležnom organu Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora.