Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Kontakt

Adresa:
Opština Kotor
Stari grad 317
85330 Kotor


Centrala Opštine:
Telefon: 032/325-860 i 032/325-868


Kabinet Predsjednika:
Sekretarica Predsjednika Opštine: Telefon: 032/325-862
Protokol, Telefon: 032/325-861
e-mail: protokol@opstinakotor.com

Opšti poslovi: Telefon: 032/304-737
Međunarodna saradnja: Telefon: 032/520-300

Fax: 032/304-736
e-mail: kabinet.predsjednik@opstinakotor.com


Kabinet Potpredsjednika:
Poslovni sekretar potpredsjednika:
Telefon: 032/325-857 i 032/325-868, lokal 102
e-mail: kabinet.potpredsjednik@opstinakotor.com


Glavni  Administrator:
Telefon: 032/325-021 i 032/325-860, lokal 121
e-mail: g.administrator@opstinakotor.com


Skupština Opštine Kotor:
Telefon: 032/322-360
Fax: 032/322-360
e-mail: skupstina@opstinakotor.com

  

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije:
Telefon: 032/325-503
e-mail: prihodi@opstinakotor.com  

 

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj:
Telefon/fax: 032/325-865
e-mail: privreda@opstinakotor.com


Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje:
Odjeljenje za prostorno planiranje: Telefon: 032/325-860, lokal 128
Odjeljenje za urbanizam i građevinarstvo: Telefon: 032/325-860, lokal 124
Odjeljenje za pravne i komunalno-stambene poslove: Telefon: 032/325-860, lokal 126
Telefon/fax: 032/325-863
e-mail: urbanizam@opstinakotor.com


Sekretarijat za opštu upravu:
Telefon: 032/325-020 i 032/325-860, lokal 114
Radni odnosi: Telefon: 032/325-860, lokal 117
Mjesne zajednice, uvjerenja i pečati: Telefon: 032/325-020 i 032/325-860, lokal 114
Birački spiskovi: Telefon: 032/325-859 i 032/325-860, lokal 109
Odjeljenje za matične poslove: Telefon: 032/325-895
e-mail: opsta.uprava@opstinakotor.com


Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:
Telefon: 032/322-321 i 032/325-860, lokal 118
e-mail: bastina@opstinakotor.com


Sekretarijat za imovinsko - pravne poslove:
Telefon: 032/325-856 i 032/325-860, lokal 112
e-mail: pravna.zastita@opstinakotor.com


Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti:
Telefon: 032/325-874 i 032/325-860, lokal 113, /lok 115 kultura i sport
e-mail: kultura@opstinakotor.com 


Građanski biro:
Telefon: 032/323-380
e-mail: gradjanski.biro@opstinakotor.com

Služba zaštite
e-mail: vatrogasac@opstinakotor.com

Komunalna policija:
Telefon: 032/323-529
e-mail: komunalna.policija@opstinakotor.com


Informacioni centar:
Telefon: 032/302-728 i 032/325-860, lokal, 105
e-mail: informatika@opstinakotor.com


Služba zajedničkih poslova:
Telefon: 032/325-855, 032/325-860 lokal, 106