Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Menadžer

Menadžer Opstine Kotor je Srđan Dragomanović, dipl. pravnik

Kontakt:
tel. 032/325-857 i 032/325-860 /lok. 102

E-mail adresa : menadzer@opstinakotor.com

Biogarfija : Rođen 04.08.1979 godine. Osnovnu i srednju školu završio u Kotoru, nakon čega je upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na kom je i diplomirao.
U periodu od 2005. do 2007. godine vršio je poslove sudijskog pripravnika - volontera u Prvom opštinskom sudu u Palati pravde u Beogradu za koje vrijeme je obavljao i poslove advokatskog pripravnika kod advokata Zorana Koprivice iz Novog Sada.
Juna 2007. godine položio stručni ispit za rad u državnim organima u Ministarstvu pravde u Podgorici.
Od juna 2008. godine pa do dana postavljenja na funkciju menadžera, vršio poslove pravnog savjetnika za urbanizam u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.
Govori enegleski jezik.

Menadžer koordinira rad na pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata kojima se :
- podstiče ekonomski razvoj
- obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj
- podstiči preduzetničke inicijative i javno - pravna partnerstva
- iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog amijenta za razvoj lokalne samouprave