Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Odbornici

Odbornike Skupštine biraju građani na vrijeme od 4 godine. Mandat odbornika počinje teći verifikacijom mandata od strane Skupštine, a na osnovu Izvještaja Opštinske Izborne Komisije o sprovedenim izborima. Skupština Opštine Kotor ima 33 odbornika, čiji su mandati verifikovani na Konstitutivnoj sjednici održanoj 07. 11. 2016 godine.

DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA

Željko Avramović
Željko Aprcović
Vjera Rašković Perojević
Aleksandar Stjepčević
Jovo Suđić
Dejan Adžić
Tatjana Stanovčić
Vidak Banićević
Mirko Vičević
Zoran Vukićević
Ljilja Radunović
Zoran Brguljan

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

Bruna Lončarević
dr Ivan Ilić
Branko Nedović

LIBERALNA PARTIJA

Andrija Popović

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

Ljiljana Velić

DEMOKRATSKI FRONT

Dragica Perović
Vladimir Potpara
Milivoje Samardžić
Milivoje Latković
Niko Klopan

DEMOKRATSKA CRNA GORA

Vladimir Jokić
Tatjana Crepulja
Dejan Pejović
Dragan Šepelj
Špiro Vulović

URA

Ljiljana Moškov

SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA

Branko Baćo Ivanović
Milorad Vukšić
Aleksandra Sindik

SOCIJAL-DEMOKRATE

Snežana Borozan
Miloš Čelanović