Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Kotor

13.2.17.

Predsjednik Opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević je, u cilju nesmetanog vršenja poslova lokalne samouprave koji su od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo, te kvalitetnog i kontinuiranog obavljanja komunalnih i drugih poslova od javnog interesa od strane javnih službi čiji je osnivač Opština i nesmetanog rada organa lokalne uprave dana 13.02.2017.godine na osnovu ovlašćenja iz člana 58. stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, a na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, donio Odluku o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Kotor za period 01.01.do 31.03.2017.godine. Razlozi za donošenje ove Odluke pored obezbjeđenja redovnog finansiranja budžetskih korisnika su sadržani i u činjenici da SO Kotor još uvijek nije razmatrala Predlog Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2017.godinu na koji je Ministarstvo finansija Crne Gore dana 07.12.2016.godine dalo pisanu saglasnost, a koji je dostavljen Skupštini Opštine Kotor od strane Predsjednika Opštine Kotor još 07.12.2016.godine, niti je donijela drugi propis u skladu sa Zakonom kojem bi se obezbijedilo redovno finansiranje budžetskih korisnika Opštine Kotor.

Opština Kotor
Kabinet Predsjednika